Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Πρόσκληση Ωφελουμένων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Αίτηση συμμετοχής Επιχειρήσεων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής και τα δικαιολογητικά σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Πρόσκληση Επιχειρήσεων

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης

Ανακοινώσεις

 28 Mar 2024 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Πράξη «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π. Ε. Πρέβεζας» ΟΠΣ 6001663
 20 Mar 2024 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης 3ου Προσωρινού Πίνακα, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων για συμμετοχή στη Πράξη «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π. Ε. Πρέβεζας» ΟΠΣ 6001663
 16 Feb 2024 Ανακοίνωση Παράτασης 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π. Ε. Πρέβεζας» ΟΠΣ 6001663
 29 Jan 2024 Ανακοίνωση 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π. Ε. Πρέβεζας» ΟΠΣ 6001663
 18 Sep 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη ΟΠΣ 5068918
 01 Sep 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη ΟΠΣ 5068918
 03 Aug 2023 Ανακοίνωση Παράτασης της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΟΠΣ 5068918
 24 Jul 2023 Ανακοίνωση 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΟΠΣ 5068918
 12 May 2023 Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων συγκρότησης μητρώου επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση στo πλαίσιo υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 5068918
 25 Jan 2023 Ανακοίνωση περί συγκρότησης οριστικού πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων για συμμετοχή στην Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με κωδικό MIS 5068918
 17 Jan 2023 Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Προσωρινού Πίνακα Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑ
 01 Dec 2022 Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 5068918.
 10 Nov 2022 Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων
Footer Image