Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα, Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Πράξη «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π. Ε. Πρέβεζας» ΟΠΣ 6001663

 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας, στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π. Ε. Πρέβεζας» ΟΠΣ 6001663, ολοκλήρωσε τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης (άρθρο 3, Προϋποθέσεις συμμετοχής – Απαιτούμενα κριτήρια), για όσους υποψηφίους υπέβαλαν την αίτησή  τους και προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα Επιλαχόντων και Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελουμένων κατά φθίνουσα σειρά, σύμφωνα με τους όρους της 3ης Πρόσκλησης (άρθρο 6, Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων).

 

Για να δείτε τον Οριστικό Πίνακα πατήστε ΕΔΩ. 

Footer Image