Ανακοίνωση 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π. Ε. Πρέβεζας» ΟΠΣ 6001663

 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε ανέργους στην Π. Ε. Πρέβεζας» ΟΠΣ 6001663

Σκοπός της Πράξης αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρέμβαση ενεργειών Εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, Πρακτικής άσκησης και Πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Το έργο απευθύνεται σε 195 συνολικά ωφελούμενους, άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, τουλάχιστον απόφοιτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης, στην περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας, με σκοπό αφενός την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και αφετέρου την εργασιακή τους επανένταξη.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.

Για ολόκληρο το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 01/02/2024 και ώρα 10.00 μ.μ

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ έως τις 16/02/2024 και ώρα 23.59.59.

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης νέας Πρόσκλησης αν δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ωφελουμένων.

Σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται τακτικά στην ιστοσελίδα του έργου https://training.prevezachamber.gr.

Πληροφορίες: κα Ράπτη τηλ επικοινωνίας : 2682029414 (εσωτ. 11)

 

.

Footer Image